Český Červený Kříž

Oblastní spolek

KUTNÁ HORA

Vítejte na našich stránkách...

Nabízíme Vám naši pomoc - Uvítáme Vaší podporu...

 

 

 

O NÁS

 

Historie a současnost

 

 Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

 

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních, politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

 

Základními principy hnutí Červeného kříže se rozumí:

·        HUMANITA 

·        NEUTRALITA

·        NESTRANNOST

·        NEZÁVISLOST

·        DOBROVOLNOST

·        JEDNOTA

·        SVĚTOVOST

 

 

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.

Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:

·      působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

·      působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;

·      poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

·      šíří znalost Ženevských úmluv.

 

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

 

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R .