Hlídky mladých zdravotníků Praha...

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků

             14.září 2013 pořádal Oblastní spolek ČČK Praha 1 Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků.

Jedná se o soutěž dětských týmů, které poměřují své znalosti a schopnosti při poskytování první pomoci.

Vynikajícího úspěchu dosáhli starší žáci ze Základní školy Žižkov Kutná Hora, kteří obsadili krásné 3. místo a přivezli si tak další pohár do své sbírky.

Družstvo ve složení Eliška Nuhlíčková, Martina Veberová, Marek Chaloupecký, Honza Novák a Martin Klečka se velmi pečlivě připravovalo pod vedením Mgr. Emílie Podolákové.

Toto krásné umístění je výsledkem jejich celoroční tvrdé přípravy.