Český Červený Kříž

Oblastní spolek

KUTNÁ HORA

Vítejte na našich stránkách...

Nabízíme Vám naši pomoc - Uvítáme Vaší podporu...

 

 

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE

 

Krev, životodárná tekutina bez které se náš organismus neobejde a která má tu drahocennou vlastnost, že pomocí dárcovství může zachránit životy jiných lidí.

 

Česká republika má v dárcovství krve dlouhou tradici. Každoročně dojde asi k půl milionů odběrům krve a jejích dalších složek. Český Červený kříž registruje asi 350 000 dárců. Mnozí z nich jsou dárci mnohanásobnými, kteří jsou  symbolicky vyznamenáváni medailí nazvanou po objeviteli čtvrté krevní skupiny dr. Jánském.

 

Historie krevních převodů se datuje od r. 1818, kdy byla provedena v Londýně první přímá transfúze krve od člověka k člověku. V Čechách je historie krevních převodů a krevních skupin spojena se jmény českého chirurga Karla Maydla a psychiatra Jana Janského, který v roce 1907 objevil čtvrtou krevní skupinu. V prosinci 1948 byla v Československu usnesením vlády zřízena Národní transfuzní služba a v jejím rámci byly po celé republice budovány transfuzní stanice. Měla svůj znak holubici s červeným křížem v bílém poli. Byl prováděn nábor sice dobrovolných, ale placených dárců krve. Dnes na základě doporučení Rady Evropy a Etického kodexu se ve většině transfúzích střediscích v ČR preferuje dobrovolné a bezplatné dárcovství krve to znamená, že dárce krve by neměli být motivování příslibem finančního prospěchu.

  

14.červen  Světový den dárců krve

 

Symbolicky se tak připomíná význam dárcovství krve pro záchranu lidských životů a je možnost, třeba jen symbolicky, poděkovat těm, kteří jsou ochotni svou krev darovat.