Český Červený Kříž

Oblastní spolek

KUTNÁ HORA

Vítejte na našich stránkách... Nabízíme Vám naši pomoc - Uvítáme Vaší podporu...

Pouze život, který žijeme

pro ostatní, stojí za to.

Einstein

 

již od roku 1992 provozujeme nestátní zdravotnické zařízení

 Domácí ošetřovatelská péče „ALICE“

 Domácí péče je určena právě Vám, Vašim rodinným příslušníkům a blízkým v životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu, kterou se již nedá zvládnout laickou péčí a je nutné na základě ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí.

 Terénní  domácí ošetřovatelská péče ČČK Kutná Hora

 nabízí profesionální zdravotní služby nemocným klientům, ale i klientům propuštěných  z nemocničního léčení ve vlastním sociálním prostředí.

 Služby jsou  na vysoké odborné úrovni, poskytované registrovanými zdravotními sestrami:

 Ø  veškeré výkony ordinované lékařem jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Ø  péče o nemocné propuštěné z nemocnice

Ø  pomoc při ošetřování dlouhodobě nemocných

Ø  podávání léků i v injekčních formách ( včetně insulinu)

Ø  zacvičování aplikace insulinu

Ø  odběry materiálu k biochemickému vyšetření ( krev, moč)

Ø  kontroly krevního tlaku, glykémie / glukometrem /

Ø  péče o kolostomie a močové cévky / výměny, výplach /

Ø  převazy / proleženiny, bércové vředy, amputace, nehojící se rány /

Ø  používání metody vlhkého hojení ran

Ø  nácvik k soběstačnosti ( oš.RHB )

Ø  péče o pacienty v terminálním stádiu / včetně podávání opiátů /

Ø  půjčování kompenzačních pomůcek, léčebná kosmetika Menalind professional

Ø  včetně sobot,  nedělí a svátků

 Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky.

 O služby „ALICE“ požádejte svého praktického lékaře nebo

 při propuštění z nemocničního léčení.

 Veškeré potřebné informace získáte

na tel.: 327 512 423 ,  327 512 655